Voda nad zlato

Kniha Budiž voda je fascinujícím příběhem Státu Izrael, který se z nehostinné pouštní země stal leaderem ve vodárenských technologiích a vody má v současné době tolik, že je prakticky nezávislý na počasí a může ji dokonce exportovat do dalších zemí.

Budiž voda

  • Název: Budiž voda
  • Originální název: Let There Be Water
  • Autor: Seth M. Siegel
  • Překladatel: Hana Škapová
  • Nakladatelství: Aligier
  • Vydání: 2016
  • Počet stran: 390

Za tímto úspěchem stála řada promyšlených kroků, osvícených osobností, ale zejména skvělé dlouhodobé plánování a výdrž při naplňování strategických plánů. Již od vzniku Státu Izrael v roce 1948 bylo zásobování vodou prioritou, kterou respektovaly nejen političtí představitelé, ale celý národ. V knize se podrobně dozvídáte o jednotlivých aspektech tohoto vývoje. Jak čerpá a upravuje vodu ze zvodní, studní, řek a Galilejského jezera, odsoluje mořskou vodu v nejmodernějších závodech, jak se hloubkovými vrty dostává k zásobám brakické vody, šlechtí rostliny, aby potřebovaly co nejméně vody. Buduje také vysoce efektivní čistírny odpadních vod a vyčištěnou vodu používá v zemědělství, používá kapkové zavlažování, podporuje inovace ve vodárenství, již od základních škol vychovává občany k šetření vodou… a to rozhodně není vše. Kromě technologických pokroků se dozvíte i o vlivu cenové politiky na spotřebu farmářů i obyčejných lidí, o problémech se sousedními státy, zahraniční politice i ekonomice. Víte, že např. ceny dodávané pitné vody do Jordánska a na palestinská území jsou nižší než v Izraeli?

Zbytek recenze si můžete přečíst na blogu Neoluxor.cz

1 komentář k “Voda nad zlato

Leave a Reply